Background
Don't miss

Single Post Page

entry image

Akhirat niat tujuan utamanya maka Allah akan menghimpunkan urusannya

Bismillahirrahmanirrahim.


Jauh 1443 Tahun silam Rasulullah Shaalallahu a'laihi wa salam pernah bersabda:


“Barangsiapa yang (menjadikan) dunia tujuan utamanya maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan/tidak pernah merasa cukup (selalu ada) di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan (harta benda) duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barangsiapa yang (menjadikan) akhirat niat (tujuan utama)nya maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan/selalu merasa cukup (ada) dalam hatinya, dan (harta benda) duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah (tidak bernilai di hadapannya)“


(HR. Ibnu Majah)